Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Vielse

Sømandskirken kan danne en unik ramme om din vielse i New York. Beliggende i en smuk brownstone med Brooklyn Heights Promenade og Manhattans skyline, som imponerende baggrund, er Sømandskirken det perfekte sted at forevige en uforglemmelig vielse i en uforglemmelig by.

I særlige tilfælde kan vielsen foregå uden for Sømandskirken. Såfremt dette er ønsket, skal der ligeledes betales transport for sømandspræsten og eventuelt sanger samt organist.

Der er nogle formaliteter, der skal være på plads for at blive gift i Sømandskirken i New York: Hvis I bor i Danmark skal én af jer være medlem af folkekirken for at kunne blive gift i Sømandskirken. Hvis I er bosat i resten af verden, skal én af jer være kristent døbt for at blive gift i Sømandskirken. 

Sømandskirkens præst forretter kirkelige velsignelser af allerede indgåede ægteskaber, samt vielser imellem par af samme køn såvel som par af forskellige køn.

Samtale med præsten

Sømandspræsten vil gerne have lov til at hilse på jer inden vielsen, og I bedes kontakte Sømandspræsten for at aftale en dato for brylluppet og en samtale.

Til samtalen skal I medbringe:
-Marriage License (mere om det herunder)
-kopi af jeres dåbs/fødselsattester
-en ægteskabserklæring fra Borger.dk, hvis I er bosiddende i Danmark. 

Et bryllup i Sømandskirken koster $850 og gives som donation til Sømandskirken. Gaver til Sømandskirken er fradragsberettigede i USA i henhold til gældende skatteregler.
Der kan betales online her.

Marriage License

Da brylluppet finder sted i staten New York, kræves en Marriage License fra New York State. Den svarer til en dansk prøvelsesattest. En Marriage License kan man få på Marriage License Bureau på City Clerk enten i Brooklyn eller på Manhattan.
I kan udfylde jeres Marriage License online, da det vil gøre processen hurtigere, når I er hos City Clerk. I skal begge møde op personligt for at hente jeres Marriage License. Man skal forevise gyldig legitimation med billede - f.eks. et pas. 

Udfyld jeres Marriage License og læs mere her.

Nogle uger efter vielsen sender New York State en amerikansk vielsesattest til jer. Der er ingen automatisk tilbagemelding til de danske myndigheder. Derfor skal I selv sørge for at få vielsen og evt. navneskifte registreret på rådhuset eller kirkekontoret dér, hvor I bor.

Et Marriage License koster $35, og der betales med kreditkort (Visa, MasterCard, Discover, and American Express) eller en såkaldt money order, som købes i en bank eller på et posthus. 

En Marriage License skal være mere end 24 timer og mindre end 60 dage gammel for at være gyldig. En Marriage License fra New York State kan kun bruges i staten New York. 

Wedding

The Danish Seamen's Church can provide a unique setting for a wedding ceremony in New York. The Brooklyn Heights Promenade with the Manhattan skyline is situated close by the church - the perfect location for your wedding photo.
Under special circumstances, it is possible for the pastor to perform a wedding ceromony outside of the church. In such cases, transportation for the pastor, singer and the organist must also be covered.

There are some formalities which must be in place in order to get married in the Danish Seamen's Church in New York:

If you live in Denmark, one of you must be a member of theChurch of Denmark in order for you to get married in the Danish Seamen's Church. If you live anywhere else in the world, one of you must be baptized to be able to get married in the Danish Seamen's Church.

The Danish Seamen's Church performs church blessings and weddings of same-sex couples as well as couples of different sexes.

Interview with minister

The pastor would be like to meet with you prior to the wedding ceromony. Please contact the pastor to arrange a pastoral conversation, and schedule a date for the wedding ceremony.


Please bring following to the meeting:

- Marriage License (more about that below)
- Copy of your baptismal / birth certificates
- A Danish marriage license (ægteskabserklæring) if you reside in Denmark. Only available in Danish.

Price 

The cost of a wedding in the Seamen's Church is $850, given as a donation to the Danish Seamen's Church in New York. Gifts to the Seamen's Church are tax deductible in the U.S. under current tax rules. 
Make your payment right here.

Marriage License

For the wedding to take place in New York State you must acquire a Marriage License from New York state. A Marriage License can be obtained at the Marriage License Bureau at the City Clerk's office, either in Brooklyn or Manhattan.

We recommend filling in your Marriage License application online, as it speeds up the administration process at the City Clerk. You are both required to appear in person at the City Clerk in order to get your Marriage License. You must present a valid photo ID - for example, a passport.

Fill in your Marriage License and read more here.

A few weeks after the ceremony, the state of New York will mail you an American marriage certificate. There is no automatic feedback to the Danish authorities. Hence, make sure you get the wedding and, if applicable, name change registered at the town hall or church office in the municipality where you live.

A Marriage License is $35 and must be paid by credit card (Visa, MasterCard, Discover, and American Express) or a money order. Money orders can be purchased at a bank or post office in the U.S.

A Marriage License must be more than 24 hours and less than 60 days old to be valid. A Marriage License from the State of New York is only valid as such in the State of New York. 

 

Kirkelige spørgsmål

Sømandspræst 
Julie Sløk
Telefon: +1-347-633-1176
Mail: js@dskny.org

Adresser City Clerk

City Clerk Marriage Bureau Manhattan
141 Worth Street
New York, New York 10007.
Telefon nr. +1 212 669 2400.
Kontoret har åbent mandag til fredag kl. 8.30 til 15.45.

Subway 4, 5 og 6 til Brooklyn Bridge Station; subway 2 og 3 til Park Place Station; subway N og R til City Hall Station og subway A og C til Chambers Street Station.

City Clerk Marriage Bureau Brooklyn
Brooklyn Municipal Building
210 Joralemon Street, Room 205
Brooklyn, New York 11201.
Telefon nr. +1 718 802 4107.
Kontoret har åbent mandag til fredag fra 8.30 til 16.00.
Subway A, C, F, 2, 3, 4 og 5 til stationen Borough Hall.

Leje af menighedslokalet

Man kan leje kirkens lokaler til en reception efter vielsen.
Se leje af menighedslokalet for flere oplysninger.