Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Mindehøjtidelighed

Når en person går bort, kan det være godt for de efterladte at samles og mindes og markere den afdødes liv. Mindehøjtidelighed, begravelse og bisættelse er en god måde at tage afsked på og samtidig en mulighed for at søge trøst hos hinanden og i kirken.

Sømandskirken forestår gerne mindehøjtideligheder, begravelser og bisættelser for afdøde, der enten var danske eller havde en relation til Danmark.

Hvis de pårørende ønsker en kirkelig begravelse, bisættelse eller en mindehøjtidelighed i Sømandskirkens regi, skal man henvende sig til sømandspræsten, Julie Sløk.

De efterladte skal samtidig kontakte en bedemandsforretning, som i USA tager sig af det praktiske og det juridiske i forbindelse med en begravelse eller en bisættelse. Her tages der også stilling til, om den afdøde skal begraves eller bisættes, hvor det skal foregå, og om en præst skal medvirke ved begravelsen/bisættelsen.

I forbindelse med en begravelse eller bisættelse, udleverer bedemanden en skrivelse til Sømandskirken, og på baggrund af denne bliver handlingen indskrevet i den danske kirkebog.

Hvis den afdøde skal begraves i Danmark, og en kiste eller en urne skal sendes til Danmark, kan Den Danske Sømandskirke ikke hjælpe med det praktiske, men henviser i stedet til Den Danske Ambassade i Washington, D.C.

Det vil dog altid være muligt at arrangere en mindehøjtidelighed i Sømandskirken.

Ved begravelser, bisættelser og mindehøjtideligheder beder kirken om en donation på $600 plus eventuelle rejseudgifter. 

Memorial service

When a person passes away it is often helpful for friends and relatives to gather in memory of the departed life.

A memorial service or funeral is a good way to say goodbye, while at the same time seeking comfort and consolation with each other and the church. The church offers these services in cases where the deceased was either Danish or had a Danish connection.

Those left behind are to contact a mortician who will take care of the practical and legal matters of the funeral. After the funeral the mortician will deliver a note to the Danish Seaman’s Church, and the funeral will be registered in the Danish parish register.

One will also have to decide whether the deceased will be buried or cremated, where it will take place, and if a minister is to be present at the funeral.

If the relatives want the funeral or the memorial service to take place in the Danish Seamen’s Church, they may contact the pastor, Jule Sløk.

If the deceased is buried in Denmark, and a casket or an urn is to be sent to Denmark, the Seamen’s Church unfortunately cannot provide assistance with the practical issues. Instead we refer to the Danish Embassy in Washington, D.C.

However, it will always be possible to arrange a memorial service in the church.

For funerals and memorial services the church asks for a donation of $600 plus travelling expenses for the pastor, if any.

 

Kirkelige spørgsmål

Sømandspræst 
Julie Sløk
Telefon: +1-347-633-1176
Mail: js@dskny.org