Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Dåb

I Sømandskirken døber vi børn af forældre, der har en relation til Danmark eller til Sømandskirken. Der er ingen aldersgrænse for, hvornår man kan blive døbt. 

Inden dåben skal forældrene i god tid henvende sig til Sømandspræsten for at aftale et tidspunkt for dåben.

Præsten vil også gerne have tid til at tale med forældrene til en dåbssamtale og til at møde dåbsbarnet.

Til dåbssamtalen skal forældrene medbringe:

  • Barnets fødselsattest. 
  • Forældrenes eventuelle vielsesattest, hvis barnet ikke er født i USA. 
  • Navn og adresse på min. 3 og max. 5 faddere. Mindst to faddere skal være tilstede ved dåben. 

Hvis dåben foregår til en almindelig højmesse er dåben gratis. Ønsker man en dåb uden for den almindelige højmesse koster det $600. Der kan betales online her.

Hvem kan være fadder? 

Fadderne skal være vidner til dåben og har til opgave at sørge for at opdrage barnet i den kristne tro, hvis forældrene falder fra. En fadder er derfor ofte et familiemedlem eller en ven, som kan følge barnet gennem livet. Fadderne skal være kristent døbt fx som protestanter, katolikker, methodister eller presbyterianere. 

Baptism

The Danish Seamen's Church offers baptisms for the children of parents who have a relationship to Denmark or the Danish Seamen's Church. There is no age limit to be baptized in the church.

Parents must contact the pastor well in advance to schedule a time for the baptism. 

The pastor would like to meet the parents, as well as the one getting baptized, to have a conversation regarding the baptism ahead of time.


Parents must bring the following to the meeting:

  • The child's birth certificate.
  • Parents' marriage certificate, if applicable, if the child is born outside the US.
  • Name and address of min. 3 and max. 5 godparents. At least two witnesses must be present at the baptism.


If the baptism takes place during a scheduled church service the baptism is free. If you wish to plan a baptism outside of the church's regular services the cost is $600. Make your payment right here.
 

Who can be godparents?

Godparents are to be witnesses to the baptism and raise the child in the Christian faith if the parents pass away. A godparent is often a family member or a friend who can follow the child through life. Godparents must be baptized in the Christian faith, for example as Protestants, Catholics, Methodists, or Presbyterians.

 

Kirkelige spørgsmål

Sømandspræst 
Julie Sløk
Telefon: +1-347-633-1176
Mail: js@dskny.org

Gudstjenester