Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Dåb

I Sømandskirken døber vi børn af forældre, der har en relationtil Danmark eller til Sømandskirken. Den ene af forældrene skal desuden være kristent døbt. Der er ingen aldersgrænse for, hvornår man kan blive døbt. 

Inden dåben skal forældrene henvende sig til Sømandspræsten i god tid for at aftale et tidspunkt for dåben. Præsten vil også gerne have tid til at tale med forældrene og møde dåbsbarnet til en dåbssamtale. 

Til dåbssamtalen skal forældrene medbringe:

  • Barnets fødselsattest. 
  • Forældrenes fødsels- eller dåbsattester. 
  • Forældrenes eventuelle vielsesattest. 
  • Navn og adresse på min. 3 og max. 5 faddere. Mindst to faddere skal være tilstede ved dåben. 

Hvis dåben foregår til en almindelig højmesse er dåben gratis. Ønsker man en dåb uden for den almindelige højmesse koster det $500.
Der kan betales online her.

Hvem kan være fadder? 

Fadderne skal være vidner til dåben og har til opgave at sørge for at opdrage barnet i den kristne tro, hvis forældrene falder fra. En fadder er derfor ofte et familiemedlem eller ven, som kan følge barnet gennem livet. Fadderne skal være kristent døbt fx som protestanter, katolikker, methodister eller presbyterianere. 

Baptism

The Danish Seamen's Church baptizes children of parents who have relations to Denmark or to the Danish Seamen's Church. One of the parents must also be baptized. There is no age limit at which one can be baptized.

Before baptism, parents must contact the pastor well in advance to arrange a time for the baptism. The pastor would also like to have time to talk to the parents and to meet the one who is to be baptized.

Parents must bring following to the meeting:
 

  • The child's birth certificate.
  • Parents' birth certificate.
  • Parents' marriage certificate, if any.
  • Name and address of min. 3 and max. 5 godparents. At least two witnesses must be present at the baptism.


If the baptism is an ordinary high mass baptism it is free. If you wish to plan a baptism outside the church's regular service times the cost is $500.
Make your payment right here.
 

Who can be godparents?

Godparents is to be witnesses to the baptism and raise the child in the Christian faith if the parents should die. A godparent is often a family member or friend who can follow the child through life. Godparents must be baptized as Protestants, Catholics, Methodist and Presbyterians.

 

Kirkelige spørgsmål

Sømandspræst 
Julie Sløk
Telefon: +1-347-633-1176
Mail: js@dskny.org

Gudstjenester