Den Danske Sømandskirke i New York er et kirkeligt, kulturelt og socialt mødested for alle i USA med relation til Danmark. Sømandskirken ligger i Brooklyn Heights, New York. Hvad enten man er i USA permanent, udstationeret, studerende, au pair eller bare på ferie i New York, så har Sømandskirken en lang række tilbud:

Der er gudstjeneste på dansk i kirken hver søndag kl. 11, undtagen den sidste søndag i måneden.

Kirkens sociale og kulturelle arrangementer omfatter blandt andet legestue, mødregruppe og et socialt netværk for unge danskere i New York.

Sømandskirken i New York er en privat kirke under Danske Sømands- og Udlandskirker og under gejstligt tilsyn af Københavns biskop Peter Skov-Jakobsen. 

 

WELCOME

The Danish Seamen's Church in New York is a church as well as a cultural and social venue for everyone in the USA with relations to Denmark. The Danish Seamen's Church is located in Brooklyn Heights, New York. Whether you are permanently stationed in the U.S., a student, an au pair or just on vacation in New York, the Danish Seaman's Church has something to offer you:

We have church services in Danish every Sunday at 11am, except for the last Sunday of the month.

The church's social and cultural activities include a playgroup, Danish lessons, a mother’s group, and a social network for young Danes in New York.

The Danish Seamen's Church in New York is a private church under The Danish Church Abroad/Danish Seamen's Church, and it is under ecclesiastical supervision of the Bishop of Copenhagen Peter Skov-Jakobsen.

On every page, you can scroll down for an English version