Sømandskirkens online-auktion

Sømandskirken er et kirkeligt og kulturelt knudepunkt for over 10.000 danskere og dansksindede amerikanere i New York-området. Økonomisk er Sømandskirken en selvstændig institution og den eneste økonomiske støtte fra Danmark er løn til sømandspræsten. I kirken afholdes bl.a. gudstjeneste om søndagen, dåb, konfirmation samt begravelser og sjælesorgssamtaler. Sidst, men ikke mindst, huser Sømandskirkens mange kulturelle og sociale aktiviteter, såsom mødregruppe, legestue for de mindste, netværksgruppen for unge danskere, koncerter, foredrag og meget mere.

Kirken er afhængig af de fantastiske donationer, vi løbende modtager. Men for fortsat at kunne sikre kirkens fremtid, forsøger vi løbende at rejse penge til fordel for kirkens drift bl.a. i form af en årlig online-auktion hvert forår. 

Er du interesseret i at donere, så se mere her.


The Danish Seamen's Church is a Danish church in the U.S. It offers religious, social and cultural opportunities for all people with relations to Denmark

The funds for the church's operations originates entirely from fundraising, donations, gifts, inheritances, payments for church functions and especially the church's annual Christmas fair and online-auction.

Learn more on how to support the Danish Seamen's Church with a donation.