Årsberetning over året 2017

Tak til alle jer der har været frivillige i Sømandskirken, til alle jer der har doneret til kirken og til alle jer som kom og var med til at gøre Sømandskirken til jeres. 

Vi afholdt 5 kirkerådsmøder i 2017. Årsmødet blev holdt i maj måned som foreskrevet i vedtægterne.  I den forbindelse trådte Eva Jespersen, Helen Thorup-Hayes og Nanna Munch Walter ud af kirkerådet. Indvalgt i kirkerådet blev Ulla Bretchneider, Emily Beresford, Vibeke Nørgaard. Ulla Bretschneider trådte ud af kirkerådet efter kort tid og Ulla Gruden blev indsat som suppleant indtil kirkerådsvalget i 2018.

Formanden var til møde i Berlin i februar med kirkerådsformænd i de andre danske udlandskirker i Europa. Det blev et lærerigt møde. Formand og sømandspræst var med til Danske Sømands- og Udlandskirkers repræsentantskabsmøde i Nyborg i august måned.

De udsendte assistenter tog tilbage til Danmark i januar og blev erstattet af to lokalt ansatte begge med 10 timer om ugen som hhv. kontoransvarlig og ungdomsassistent. 
Den ene gik på barsel og den anden blev selvstændig, så deres stillinger blev genbesat med en ungdomsassistent og en kontoransvarlig. 

Sømandskirken ansøgte i 2016 Danske Sømands- og Udlandskirker om økonomisk støtte til løn til en ungdomsassistent i 2017, og modtog bevilling.  

Vedligeholdelse af bygningen har inkluderet nye tæpper på hovedtrappen samt et nyt komfur.
Fundraisingaktiviteter i 2017 var online-auktion i april, BBQ-fundraiser og æbleskivebod i september, julemarked i november, samt julebrev som beder om økonomisk støtte fra menigheden i december. Kampagnen ”Ven af Sømandskirken” med et årligt bidrag på $30 blev sat i gang.

Sømandskirken takker for et godt 2017.