Valg til kirkerådet og årsmøde

Valg til kirkerådet og årsmøde


# Uncategorized
Udgivet søndag d. 12. april 2020, kl. 19:35

Den Danske Sømandskirkes årsmøde afholdes søndag den 10. maj, 2020 kl. 13.00.

Alle medlemmer, venner af og brugere af Sømandskirken er meget velkomne.

Den nuværende Covid-19 pandemi har betydet, at vi bliver bedt om at holde os hjemme og ikke mødes, hvilket har indflydelse på afholdelse af Sømandskirkens årsmøde samt årlige valg til kirkerådet.

Da det ikke er muligt at afholde årsmødet i kirken, vil vi finde en online løsning, så mødet stadig kan afvikles. 

Til årsmødet skal der indvælges fire nye medlemmer til kirkerådet. Kirkerådets valgte medlemmer sidder tre år ad gangen og kan genvælges. Mht. kandidater til kirkerådet opfordrer Kirkerådet alle, der ønsker at være kandidat, til at opstille sig selv. Kandidater skal skrive en lille tekst om, hvorfor de ønsker at være medlem af kirkerådet. Alle kandidater skal være støttet af mindst 15 stillere, der er eller ønsker at blive medlemmer af Sømandskirken. Alle stillere skal bo i tri-state area. 

I forbindelse med pandemien er det vanskeligt for kandidater til kirkerådet at finde stillere til deres kandidatur, da det ikke er muligt at mødes. Vi har derfor set os nødsaget til at ændre proceduren, så man kan støtte et kandidatur ved at sende en e-mail til kontoransvarlig Anne Thostrup Lyngsø på info@dskny.org samt til kandidaten senest den 20. april, 2020 med følgende tekst:

 

"Dato

Undertegnede støtter hermed ________________ kandidatur til kirkerådet. I fald jeg ikke allerede er Voting Member i Sømandskirken, ønsker jeg at blive det.

Fulde navn og adresse"

 

Anne vil efterfølgende sende en mail, hvori hun bekræfter modtagelsen af støtten til kandidaten. 


Dagsorden for årsmødet: 

1. Velkommen 

2. Formandens beretning 

3. Præstens beretning 

4. Kasserens beretning 

5. Valg til 4 pladser i kirkerådet 

6. Diverse